LIVING

เพราะคำว่า 'บ้าน' มีความหมายมากกว่าแค่เป็นที่อยู่อาศัย พบกับเรื่องราวไลฟ์สไตล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดบ้าน ปลูกต้นไม้ เข้าครัวทำอาหาร ใช้เวลากับงานอดิเรก หรือสะสมของรักที่คุณ Spark joy!